Nəqlİyyat vasİtəsİNİN İZLƏNMƏSİ

Sürət həddinin aşılması, temperatur rejiminin dəyişilməsi, yanacağın boşaldılması, yükün icazə olmayan yerdə açılması zamanında bu haqda ilk Siz xəbərdar olacaqsınız!

UZUN İLLƏRİN TƏCRÜBƏSİ

Müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərən FMS.az şirkəti ən rahat və praktik istifadəyə malik GPS Glonass izləmə sistemini təqdim edir.

MÜASİR TEXNOLOGİYA

Bu naviqator sistemi vasitəsi ilə siz tam dəqiqliklə nəqliyyatın və daşınan əmlakın hərəkətini, sürətini, keçdiyi məsafəni, temperatur rejimini və digər çoxsaylı göstəriciləri online rejimdə izləyə bilərsiniz.

real zaman reJİMİndə

NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN YERİNİ İZLƏYİN

SÜRƏTLİ BİLDİRİŞ

Reys zamanı baş verən gözlənilməz hadisə və ya qayda pozuntular haqqında anında bildiriş siqnalı göndərilir.

TƏHLÜKƏSİZ İZLƏMƏ

İzlənmə Sistemi – təhlükəsizliyi təmin etmək və avtomobillərin və ya digər daşına biləcək subyektlərin oğurlanmasının qarşısını almaq üçün ən etibarlı vasitədir!

QORUNAN NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİ

FMS.az-la oğurlanmış nəqliyyat vasitələri və digər daşınan əmlakı anında tapmaq mümkündür!

İNTEQRASİYA

Sistemin əsas üstünlüklərindən biri odur ki, izləmə cihazını yalnız nəqliyyat vasitələrinə deyil, həmçinin digər daşına biləcək subyektlərə quraşdırmağa və onları izləməyə icazə verir.

AVADANLIQLAR

Ruptela-Eco4light-GPS-tracker-1467x1500
Ruptela FM-Eco4 light

FM-Eco4 – ən kiçik ölçülərə malik GPS/Glonass cihazıdır.

Ruptela-Eco4-GPS-tracker-1467x1500
Ruptela FM-Eco4

FM-Eco4 – əsas funksiyaları yerinə yetirilməsi üçün quraşdırılan GPS/Glonass cihazı.

Ruptela-Pro4-GPS-tracker-1467x1500
Ruptela FM-Pro4

FM-Pro4 – yük maşınları, kənd təsərrüfatı maşınları, inşaat texnikası və digər ağır yük nəqliyyat vasitələrində istifadə üçün nəzərdə tutulmuş müasir GPS-treker

Teltonika FMB900

FMB900 – kibrit qutusundan böyük olmayan kompakt FMB900 Bluetooth treker yolda və uzaq məsafədə olan obyektlərin axtarılmasında əvəzsiz cihazdır.

Teltonika FMB900

FMB900 – kibrit qutusundan böyük olmayan kompakt FMB900 Bluetooth treker yolda və uzaq məsafədə olan obyektlərinin axtarılmasında əvəzsiz cihazdır.

əN SON
TEXNOLOGİYA
XÜSUSİ
AVADANLIQLAR
ANINDA
MÜDAXİLƏ

ONLAR BİZİ SEÇDİ