Müştəri hüquqları

Müştəri, əldə etdiyi avadanlıqların keyfiyyətinin istehsalçı tərəfindən verilən məlumatlara cavab verməsini FMS.az-dan tələb etmək hüququna malikdir.

Müştəri, zəmanətdə göstərilən bütün müddət ərzində, pulsuz texniki xidmətdən istifadə etmək hüququna malikdir.

Müştəri, zədələnmiş (və ya zay) avadanlığı, zədə müştərinin günahı olmadan və zəmanət müddəti bitməyən halda, qaytarmaq və ya eyni model avadanlıqla dəyişdirmək hüququna malikdir.

Müştəri, çatdırıldığı gündən etibarən 14 gün ərzində avadanlığı almaqdan imtina etmək hüququna malikdir. Bu hüquqdan istifadə etmək üçün geri qaytarılmış mal istifadə edilməməlidir və orijinal qablaşdırmada olmalıdır.