Müştəri hüquqları

Sığorta müqaviləsi bağlanarkən sığortaçının müstəqil auditor tərəfindən

Sığorta şəhadətnaməsi itdiyi halda sığortaçıdan onun dublikatını almaq;