Customer rights

  • Müştəri, əldə etdiyi avadanlıqların keyfiyyətinin istehsalçı tərəfindən verilən məlumatlara cavab verməsini FMS.az-dan tələb etmək hüququna malikdir.
  • Müştəri, zəmanətdə göstərilən bütün müddət ərzində, pulsuz texniki xidmətdən istifadə etmək hüququna malikdir.
  • Müştəri, zədələnmiş (və ya zay) avadanlığı, zədə müştərinin günahı olmadan və zəmanət müddəti bitməyən halda, qaytarmaq və ya eyni model avadanlıqla dəyişdirmək hüququna malikdir.
  • Müştəri, çatdırıldığı gündən etibarən 14 gün ərzində avadanlığı almaqdan imtina etmək hüququna malikdir. Bu hüquqdan istifadə etmək üçün geri qaytarılmış mal istifadə edilməməlidir və orijinal qablaşdırmada olmalıdır.